بایگانی برچسب ها: faraz

دستم را بگیر

دستم را بگیر

یا دستم را بگیر یا هر چه می توانی از من دور شو… متنفرم از ریاضیاتی که اصرار دارد دو خط موازی هیچگاه به هم نمی رسند… ادامه مطلب

ادامه مطلب