بایگانی برچسب ها: doostiha

دوستیها

دوستیها

جدیدترین مطلب های دوستیها داستان عاشقانه دوستیهای شکلاتی دوستیها با یک شکلات شروع شد . من یک شکلات گذاشتم کف دستش . او هم یک شکلات گذاشتم توی دستم . من بچه بودم ، او هم بچه بود . سرم را بالا کردم . سرش را بالا کرد . دید که مرا می شناسد . خندیدم . گفت : « دوستیم ؟» گفتم :«دوست دوست» گفت :«تا کجا ؟» گفتم :« دوستی که تا ندارد » گفت :«تا مرگ؟» خندیدم و گفتم :«من که گفتم تا ندارد»   داستان دوستیها را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه م...

ادامه مطلب