بایگانی برچسب ها: ی

آغوش تو دریاست

آغوش تو دریاست

از دور دوستتــــ داشــتم…! بــی هیــــچ عطـــری،آغوشـــی،نگاهــی و یا حتــی بوســه ای…! تنــها دوستتـــ داشــتم…! اما حـــالا که دور شـــدی…! چــه کــنم بـا ایــن همــه وابستــگی!!!

ادامه مطلب

هوای ابری تو

هوای ابری تو

 ●✦ گاهــــــــــــــــــــــی ✦● ●✦ حتـــــــی با شنــــــیدن اســـــم تــــو ✦● ●✦ قـلبــــــــم تــند تنـــد میزنــه ✦● ●✦ بدنـــم گـرم میــــــشه ✦● ●✦ تــــو با مــــــن چـیکار کـردی عشـــــــقم ؟ ✦● ●✦ این هــــمه شــیـــــدایی فــــــقط با شــــنیدن یه اســــم ✦● ●✦ به اســـــــــمت قســــــم ✦● ●✦ تـــو واسـه من یــه حـــــــس دیـگه ای ✦● ●✦ یــه حـس تکــــــــرار نـشدنی ✦● ...

ادامه مطلب