بایگانی برچسب ها: کارگری

حکایت کریستف کلمب و تخم مرغ

حکایت کریستف کلمب و تخم مرغ

دو حکایت زیر در مورد موفقیت است . وقتی کریستف کلمب، از سفر معروف و پرماجرایش برگشت، ملکه‌ی اسپانیا به افتخارش مهمانی مفصلی ترتیب داد. حکایت کریستف کلمب و تخم مرغ درباریان که سر میز ناهار حاضر بودند با تمسخر گفتند: کاری که تو کرده‌ای هیچ‌کار مهمی نیست. ما نیز همه می‌دانستیم که زمین گرد است و از هر سویی بروی و به رفتن ادامه دهی، از آن سوی دیگرش برمی‌گردی. ملکه‌ی اسپانیا پاسخ را از کریستف کلمب خواست، کریستف تخم مرغی را از سر میز برداش...

ادامه مطلب