بایگانی برچسب ها: پروانه طاهری مستانه عشق

رمان مستانه عشق از پروانه طاهری بسیار عاشقانه

رمان مستانه عشق از پروانه طاهری بسیار عاشقانه

رمان مستانه عشق زیباترین رمان عاشقانه از پروانه طاهری رمان مستانه عشق   خلاصه قسمت قبل رمان مستانه با هم بخونیم ! مستانه از سن ۱۶ سالگي عشق پسر عمه اش فراز را در سر مي پروراند اکنون با ازدواج فراز با يك دختر امريكايي ديگر دوست نداشت دست مردي به او برسد.يك پرستار دلسوز بود كه در بيمارستان با حميد كه صدمه دیده جنگ و شيميايي بود آشنا شد و با وجود مخالفت خانواده اش با او ازدواج كرد.. ۶ سال از ازدواج فراز گذشته بود كه او با روحيه اي س...

ادامه مطلب