بایگانی برچسب ها: وصیت‌ نامه

حکایت وصیت‌نامه غیرنقدی

حکایت وصیت‌نامه غیرنقدی

حکایت های پند آموز ♦️شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت : گوش کن ! می خواهم چیزی برایت تعریف کنم . دوستی به تازگی در مورد تو می گفت . همسایه حرف او را قطع کرد و گفت : قبل از اینکه تعریف کنی ، بگو آیا حرفت را از میان سه صافی گذرانده ای یا نه ؟ – کدام سه صافی ؟ – اول از میان صافی واقعیت . آیا مطمئنی چیزی که تعریف می کنی واقعیت دارد ؟ – نه من فقط آن را شنیده ام . شخصی آن را برایم تعریف کرده است . – سری تکان داد و گفت : پس ح...

ادامه مطلب