بایگانی برچسب ها: هم عشق هم دوست داشتن

عشق و دوست داشتن

عشق و دوست داشتن

عشق و دوست داشتن عشق و دوست داشتن دوست داشتن، عشق و اردات و ایمان دو روح آشنای خویشاوند است. دو انسانی که جز آن خمیره‌ی صمیمی و ناب و منزهی که منِ انسانی خالص هر کسی را می‌سازد، هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمی‌پیوندد. پیوندی که نه طبیعت، نه خلقت، بلکه تنهایی میان دو تنهای خویشاوند، بسته است. به ادامه مطلب مراجعه کنید برای ادامه ادامه مطلب ...

ادامه مطلب