بایگانی برچسب ها: هفت خط

هفت خط…

هفت خط…

یه خط داشت اما هفت خط بود … به همین سادگی !  ♥♥ بــه من کــه رسیدی چــــه قدر ســرت شلـوغ شــد میــدونســتم پاقــدمم خــوبـه ولــی نه دیگــه انقـدر !  ♥♥  عزیزم …  ♥♥ شما روی پاهات نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات …

ادامه مطلب