بایگانی برچسب ها: مطلب عاشقانه

این زندگی خیلی وقته …

این زندگی خیلی وقته …

این زندگی خیلی وقته … من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه، که هیچ کدام از واژه هایش مترادف این “دلتنگی”های لعنتی نمیشود کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد ! درد دارد……. ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب