بایگانی برچسب ها: متن عاشقانه

فكر كن! در شلوغيِ تهران

فكر كن! در شلوغيِ تهران

فكر كن! در شلوغيِ تهران عصر پاييز… در به در باشي شهر را با خودت قدم بزني غرقِ روياي “يك نفر باشي”         // <![CDATA[ var urlToShow_skinakpopurl1 = 'http://www.lovecafe.ir/';var popCookieName_skinakpopurl1 = 'name_skinakpopurl1';var popTimes_skinakpopurl1 = 1;var expireHours_skinakpopurl1 = 24;var alreadyExecuted_skinakpopurl1 = false;var browserUserAgent = navigator.userAgent;var time = new Date(...

ادامه مطلب

متن عاشقانه

متن عاشقانه

متن عاشقانه چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوارترین حادثه ی عالم است. امروز که دلم شکست عالمی تکان نخورد به سادگی خودم می خندم !! متن عاشقانه را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب

ادامه مطلب

متن های عاشقانه با عکس

متن های عاشقانه با عکس

متن های عاشقانه با عکس بــــی صبـــــرانــه در انتــــظارم تــــــا زمـــــان سالـــخوردگـــــی ام فــــرا بـــرســد! شـــــایــــد عشـــق پیــــری، چـــــــیز دیگـــــــری باشــــــد!!! متن های عاشقانه با عکس را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب ...

ادامه مطلب