بایگانی برچسب ها: متن عاشقانه کجای شهری

دل نوشته های عاشقانه کجای شهری

دل نوشته های عاشقانه کجای شهری

دل نوشته های عاشقانه کجای شهری وقتی دلت مثل من تــرک برداشت دیگر آمدن یا رفتن بودن یا نبودن هیچ فرقی نمی کنــد آدم یک روز به جایی می رسد که دلش می خواهد هــمیشه بخوابد خواب چقدر خوب اســت برای نداشتن ها … بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب