بایگانی برچسب ها: متن عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه

متن عاشقانه

متن عاشقانه چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوارترین حادثه ی عالم است. امروز که دلم شکست عالمی تکان نخورد به سادگی خودم می خندم !! متن عاشقانه را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب

ادامه مطلب

متن های عاشقانه با عکس

متن های عاشقانه با عکس

متن های عاشقانه با عکس بــــی صبـــــرانــه در انتــــظارم تــــــا زمـــــان سالـــخوردگـــــی ام فــــرا بـــرســد! شـــــایــــد عشـــق پیــــری، چـــــــیز دیگـــــــری باشــــــد!!! متن های عاشقانه با عکس را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب ...

ادامه مطلب