بایگانی برچسب ها: عکس نوشته های غمگین

زیباترین عکس نوشته های غمگین با عکس

زیباترین عکس نوشته های غمگین با عکس

من عادت کردم کسے نگرانم نباشہ… عادت کردم کسے سراغم رو نگیره… عادت کردم تنها باشم تا بعد کسے منت محبتشو روم نزاره… عادت کردم شب ها بدون شب بخیر بخوابم… عادت کردم منتظر زنگ کسے نباشم… عادت کردم دلتنگ بشم و دلتنگم نشن… عادت کردم بے دلیل بخندم و با دلیل گریہ کنم… عادت کردم زندگے نکنم… سختہ ولے عادت کردم … ادامه مطلب… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب