بایگانی برچسب ها: عکس نوشته عاشقانه با کیفیت

نمیدونم

نمیدونم

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . . من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ کـ حرفهایـم را دزدیـد !! از عشــق چیـزے نمـے دانـم امـا دوستتــ دارم . . . کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

ادامه مطلب