بایگانی برچسب ها: عکس عاشقانه غمگین

عشق یعنی…

عشق یعنی…

عاشقانہ بامن باش.. عشــــق.. فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط حرف عاشقانہ نیست.. فقط ظاهرنیست.. عاشق ڪه باشی.. حتے اگرنباشم.. تـــــو.. عاشقانه بامنی.. عشق یعنے.. من و تــــو.. ادامه مطلب

ادامه مطلب

شب اعدام صدای عاشقانه

شب اعدام صدای عاشقانه

ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ، ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ادامه مطلب

ادامه مطلب