بایگانی برچسب ها: عکس عاشاقنه برای وبلاگ

پشت سرم

پشت سرم

پشت حرف های یک مرد…. پشت نوازش ها…. سرزنش ها…. پشت تمام نگاه های معنی دارش…. پشت سکوتش…. پشت لبخند های پراز رازش…. عشقی است پنهان تر از محبت زنانه ^_^

ادامه مطلب