بایگانی برچسب ها: عبارات عاشقانه جدید

برترین عبارات عاشقانه

برترین عبارات عاشقانه

برترین عبارات عاشقانه برترین عبارات عاشقانه به او بگوييد ………….!!! هيچ بادي نتوانست پيغام مرا پشت دل او ببرد لااقل اگر روزي پرسيد در مورد عشق پس بگوييد به او عشق همان بود كه من به او مي ورزيدم -+-+-+-+-+-+-+-+-+- مسيحاي جوانمرد من ! هوا بس ناجوانمردانه سرد است … اي دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوي ، در بگشاي منم من ، ميهمان هر شبت ، لولي وش مغموم منم من ، سنگ تيپاخورده ي رنجور منم ، دشنام پس آفرينش ، نغمه ي نا...

ادامه مطلب