بایگانی برچسب ها: شعر عاشقانه سهراب سپهری

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه

اشعار عاشقانه سهراب سپهری دروگران پگاه پنجره را به پهنای جهان می گشایم: جاده تهی است. درخت گرانبار شب است. بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب