بایگانی برچسب ها: شعر زیبا

اشعار عاشقانه زیبا با عکس

اشعار عاشقانه زیبا با عکس

زیباترین شعر های عاشقانه انگارکه ازمشت قفس رستي ورفتي يکباره به روي همه دربستي ورفتي هرلحظه ي همراهي ماخاطره اي بود اماتوبه يک خاطره پيوستي ورفتي نفرين به وفاداري ات اي دوست که بامن پيمان سرپيمان شکني بستي ورفتي جاماندن تصويرتودرسينه ي من!آه! اين آيينه راآه که نشکني ورفتي #فاضل نظری ادامه در ادامه مطلب… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب