بایگانی برچسب ها: شعرهای عاشقانه

شعر عاشقانه۲

شعر عاشقانه۲

شعر عاشقانه۲ نفسم از دل شب تا به سحر بـوی تو داشت تنِ تب کرده ی من حسرت گیسوی تو داشت  تو نبودی، دل آئینــــه مرا باز شـکست شانه بر روی سرم زمزمه ی مـــوی تو داشـت  پیِ هر کعـــبه برفتم که طوافــــــی بکنم هر اذانی که شنیدم قبله ای سوی تو داشت شعر عاشقانه۲  چشم بر هم زدنی واله و شیــــدای تـو شد هر پریشان که صلیبی به سر کوی تو داشت  چشم تو میکده ای، بر سر من گشـته خرابنفسم از دل شب تا به سحر بـوی تو داشت تنِ تب کرده ی من حسرت گیسوی تو دا...

ادامه مطلب