بایگانی برچسب ها: سایت شعر

اس ام اس شعر

اس ام اس شعر

اس ام اس شعر ماییم و دلی، نهفته غم ها در او خون موج زند ، چون دل مینا در او یک دل دارم ، هزار دلبر از پی یک سر دارم ، هزار سودا در او بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب