بایگانی برچسب ها: دوبیتی های بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر

دو بیتی های بابا طاهر دو بیتی های بابا طاهر تن محنت کشی دیرم خدایا ! دل حسرت کشی دیرم خدایا ! ز شوق حسرتو داد غریبی به سینه اتشی دیرم خدایا! بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب