بایگانی برچسب ها: دل نوشته های ناب با عکس

دل نوشته های ناب با عکس

دل نوشته های ناب با عکس

دل نوشته های ناب با عکس ﮔــــﺮﮒ ها را دوســ♥ــت دارم ! مغـــرور…… باﺗﻌـــﺼﺐ……. بی رحـــم……. ﺑﯽ ﺍﻋــﺘﻤـــﺎﺩ….. ﺑﯽ ﺍﻋـــﺘﻨـــﺎ …. ﯾﮑـــﺘـــﺎ .. گـــرگـــ ها را دوسـ♥ــت دارم!!! حاضـــرن بمــــیرن ولـــی تـــن به قــــلاده نمــــیـدهـــند….. ﻫﻤـــﯿﺸـــﻪ ﺑﺎ ﮔـــﻠﻪ ﺍﻣﺎ تـــنــها…… گـــْــ♥ـرگ بــآش تـــآ مــْــحـتــآج نــَــوآزش نــَـباشی گــْــ♥ــرگ یــَــعــنے أرتـــِــش تـــَـــکـــ نـــَــفـــَـــره☞ تـــَـــــنـــــــهــــــــآ☞ ☜ ولـــــــــے وَحـــــشے☞ ادامه مطلب ادامه مطلب ...

ادامه مطلب