بایگانی برچسب ها: دل نوشته های خاص سری دوم

دل نوشته های عاشقانه سری دوم

دل نوشته های عاشقانه سری دوم

دل نوشته های عاشقانه سری دوم  دلــــم مـــی خـــواد وقتـــی پیر شـــدمـــــ و دختـــرم ازمــــــ پــــرسید عـــشقت کـــی بــــود ،؟ بتونــــم بــــا دستــــم بــــه اتــــاق اشاره کنــــم و بــــگم : اونـــجا نشسته.. ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب