بایگانی برچسب ها: در این بازار نامردی

در این بازار نامردی

در این بازار نامردی

در این بازاره نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمیابی تو هرگز نشان از عشق و جوانمردی برو بگذر از این بازار.از این مستی و طنازی اگر چون کوه هم باشی،در این دنیا تو می بازی

ادامه مطلب