بایگانی برچسب ها: دانلود عکس سایت

دلت قرص یارم

دلت قرص یارم

 دلت قرص… تنهایت نمی گذارم… حتی اگر آسمان به زمین بیاید کنار تو ام، پا به پا، شانه به شانه، قدم به قدم حتی اگر باران از زمین به آسمان ببارد، ادامه مطلب

ادامه مطلب