بایگانی برچسب ها: داستان کوتاه نیاز

داستان کوتاه نیاز

داستان کوتاه نیاز

داستان کوتاه نیاز لوئیز رفدفن ، زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس ، و نگاهی مغموم . وارد خواربار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواروبار به او بدهد. به نرمی گفت شوهرش بیمار است و نمی تواند کار کند و شش بچه شان بی غذا مانده اند.   داستان کوتاه نیاز را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب ...

ادامه مطلب