بایگانی برچسب ها: داستان عاشقانه های عمر دوباره

داستان عاشقانه عمر دوباره

داستان عاشقانه عمر دوباره

داستان عاشقانه عمر دوباره اگر عمر دوباره داشتم مى کوشیدم اشتباهات بیشترى مرتکب شوم. همه چیز را آسان مى گرفتم. از آنچه در عمر اولم بودم  ابله تر می شدم. فقط شمارى اندک از رویدادهاى جهان را جدى می گرفتم. اهمیت کمترى به بهداشت می دادم.   داستان عاشقانه عمر دوباره را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب ...

ادامه مطلب