بایگانی برچسب ها: داستان عاشقانه های انتقام

سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی

سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی

سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی بخونیدو لذت ببرید اگر عشق نبود به کدامین بهانه ای می خندیدیم و می گریستیم؟ کدام لحظه های ناب را اندیشه می کردیم؟ چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری… بی گمان پیشتر از اینها مرده بودیم اگر عشق نبود ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *سخنان عاشقانه دکتر علی شریعتی ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

داستان عاشقانه انتقام

داستان عاشقانه انتقام

داستان عاشقانه انتقام زنگ در را به صدا در آوردند. نادژدا پترونا ، مالک آپارتمانی که محل وقوع داستان ماست ، شتابان از روی کاناپه بلند شد و دوان دوان به طرف در رفت. با خود میگفت: « لابد شوهرم است … »   داستان عاشقانه انتقام را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب ...

ادامه مطلب