بایگانی برچسب ها: داستان عاشقانه روزقسمت

داستان عاشقانه روزقسمت

داستان عاشقانه روزقسمت

داستان عاشقانه روزقسمت روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت می کرد. خدا گفت : چیزی از من بخواهید. هر چه که باشد‚ شما را خواهم داد. سهمتان را از هستی طلب کنید زیرا خدا بسیار بخشنده است.   داستان عاشقانه روزقسمت را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب

ادامه مطلب