بایگانی برچسب ها: داستان عاشقانه حرف دیگران

داستان عاشقانه حرف دیگران

داستان عاشقانه حرف دیگران

داستان عاشقانه حرف دیگران مردی در کنار جاده، دکه ای درست کرد و در آن ساندویچ می فروخت. چون گوشش سنگین بود، رادیو نداشت. چشمش هم ضعیف بود، بنابراین روزنامه هم نمی خواند. او تابلویی بالای سر خود گذاشته بود و محاسن ساندویچ های  خود را شرح داده بود. خودش هم کنار دکه اش می ایستاد و مردم را به خریدن ساندویچ تشویق می کرد و مردم هم می خریدند.   داستان عاشقانه حرف دیگران را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب ...

ادامه مطلب