بایگانی برچسب ها: داستان شی رو خورشید

داستان عاشقانه شیر و خورشید

داستان عاشقانه شیر و خورشید

داستان عاشقانه شیر و خورشید داستان « نشان شیر و خورشید » داستانی از نویسنده بزرگ روسی آنتوان چخوف است که ‏امسال صدمین سال‌مرگ اوست . نکته جالب در این داستان ایرانی بودن یکی از قهرمان های ‏اصلی قصه است . این داستان در یکی از شماره های کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو به ‏چاپ رسیده است .اول چیزی که مبنای نوشتن این داستان شده یا در واقع چرایی شکل گرفتن ‏این قصه را از زبان مترجم آن کریم کشاورز بخوانید :‏….   داستان عاشقانه شیر و...

ادامه مطلب