بایگانی برچسب ها: خسته

خسته ام از دنیای مجازی

خسته ام از دنیای مجازی

خسته ام از دنیای مجازی نَدارم‍ِت عِیبی نَدارهـ چَندسال بَعد یِکیو دارمـ هَم اِسمِ ت‍ـــــو عاشِقِشَم با هَمه وُجودَمـ اونَـمـ عاشِقَمه ❥ وَقتی اِسمِشو صِدا میزَنَم دِلَم میلَرزه اَما … اونـ مثـهـ ت‍و صِدامـ نِمیکُنهـ بِهِم میگـه بابایی❥ ادامه مطلب ادامه مطلب ...

ادامه مطلب