بایگانی برچسب ها: حکایت کله پاچه

حکایت سلطان و کله پاچه

حکایت سلطان و کله پاچه

حکایت کله پاچه نقل میکنند که روزی سفره ای گسترانیده و کله پاچه ای بیاوردند. سلطان فرمود: در این کله پاچه اندرزها نهفته است. سپس لقمه نانی برداشت و یک راست ” مغز ” کله را تناول نمود، سپس گفت: اگر می خواهید حکومتی جاودان داشته باشید، سعی کنید جامعه را از ” مغز ” تهی کنید. سپس ” زبان ” کله پاچه را نوش جان و فرمود: ادامه مطلب ...

ادامه مطلب