بایگانی برچسب ها: حکایت ماهی گیر

حکایت تاجر آمریکایی و ماهیگیر

حکایت تاجر آمریکایی و ماهیگیر

حکایت تاجر آمریکایی و ماهیگیر حکایت تاجر آمریکایی و ماهیگیر يك تاجر آمريكايي نزديك يك روستاي مكزيكي ايستاده بود كه يك قايق كوچك ماهيگيري از بغلش رد شد كه توش چند تا ماهي بود. از مكزيكي پرسيد: چقدر طول كشيد كه اين چند تا رو گرفتي؟ مكزيكي پاسخ داد: مدت زيادي طول نكشيد. آمريكايي: پس چرا بيشتر صبر نكردي تا بيشتر ماهي گيرت بياد؟ مكزيكي: چون همين تعداد هم براي سير كردن خانواده ام كافيه. آمريكايي: اما بقيه وقتت رو چه كار مي كني؟ مكزيكي: تا دير وقت مي ...

ادامه مطلب