بایگانی برچسب ها: جمله پ نه پ

اس ام اس پ نه پ

اس ام اس پ نه پ

اس ام اس پ نه پ به بابام می گم تلویزیونو بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟ پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو من هُل میدم روشن شه بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب