بایگانی برچسب ها: جمله خاطرات

اس ام اس خاطرات

اس ام اس خاطرات

اس ام اس خاطرات آرام می آیم همانجای همیشگی سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیش با خودم حرف می زنم، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب