بایگانی برچسب ها: جملات عاشقانه کاش بیدار نمیشدم

کاش بیدار نمیشدم

کاش بیدار نمیشدم

کاش بیدار نمیشدم ماهم پوست می اندازیم ، ما هم صفحه پایانی شناسنامه ها مان روزی پر میشود ،ماهم استخوان می پوسانیم ما هم از یاد می رویم ،….تاریخ زمین پر است از آدمیان بیشماری چون من و تو که با خود می اندیشیده اند اگر نباشند یک جای کار دنیا می لنگد اما ، رفتند و رفتند و دنیا بهتر چرخید و از یادشان برد….هی رفیق: هر روزبیندیش ، به چرایی هستی ات وهستی پیرامونت…بیندیش تا بدانی و بفهمی……. بیندیش وتردید نداشته باش که ما تنها به تماشای جهان نیا...

ادامه مطلب