بایگانی برچسب ها: جملات عاشقانه فوق زیبا

عاشقت شدم با خاطرات شیرین

عاشقت شدم با خاطرات شیرین

یکی داشت ویکی نداشت ! اونی که داشت تو بودی ،اونی که تورو نداشت من بودم………. یکی خواست ویکی نخواست! اونی که خواست تو بودی ،اونی که بی تو بودن را نخواست من بودم…….. یکی بود ،پس کی نبود! اونی که بود تو بودی ،اونی که نبود من بودم…….. یکی آورد ،یکی نیاورد! اونی که آورد تو بودی ،اونی که به جز تو به هیچ کس ایمان نیاورد من بودم………. یکی برد ،یکی نبرد! اونی که برد تو بودی ،اونی که دل به تو باخت من بودم……… عکس های عاشقانه ادامه مطلب ...

ادامه مطلب