بایگانی برچسب ها: جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه جدید

♥میدونے؟؟♥ ♥رژ رنـــــگـے زدن خیلی قشنگه…♥ ♥اماقشنگه واسه وقتے که عشقت بخواد لباتـــــ رو ببوســـــه♥ ♥پیرهن کوتاه عــروسـکے پوشیدن خیلے قشنگه♥ ♥اماوقتے عشقت ازبیرون میاد وخستست وبادیدنت تواون لباس♥ ♥خستگے یادش میره…♥ ♥موهاے بلند قشنگه…♥ ♥وقتےقراره عشقت نازشون کنه وببوسه…♥ ♥قشنگه که خودتولوس کنی ودلبرے کردنوبلد باشے…♥ ♥فقط یادت باشه براے عشقت کسے که بهش تعلق دارے♥ ♥نه همه ے پسراے دورت♥ ♥ســـــلامتے هــــمه دخترایــــے کہ هـــمه وجــودشـ...

ادامه مطلب