بایگانی برچسب ها: جدیدترین جملات راجب زن ها

خدا زن را افرید…

خدا زن را افرید…

و خدا زن را آفرید… خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید نه از سر او تا بر او مسلط شود نه از پای او تا لگدمال امیال او گردد بلکه از پهلوی او تا برابر او باشد و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد و از نزدیکترین نقطه به قلب او تا مورد عشق او باشد…   ادامه مطلب ...

ادامه مطلب