بایگانی برچسب ها: بهترینم

دستم را بگیر

دستم را بگیر

یا دستم را بگیر یا هر چه می توانی از من دور شو… متنفرم از ریاضیاتی که اصرار دارد دو خط موازی هیچگاه به هم نمی رسند… ادامه مطلب

ادامه مطلب