بایگانی برچسب ها: بهترینغزل جدید عاشقانه

غزل جدید عاشقانه

غزل جدید عاشقانه

غزل جدید عاشقانه دارد صدایت می زنم… بشنو صدایم را! بیرون بکش از زندگی و مرگ! پایم را داری کنار شوهرت از بغض می میری شب ها که از درد تو می گیرم کجایم را هر بوسه ات یک قسمت از کابوس هایم شد از ابتدا معلوم بودم انتهایم را در هر خیابان گریه کردم، گریه من را کرد! بقیه غزل جدید عاشقانه درادامه مطلب میتوانید مشاهده کنید. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب