بایگانی برچسب ها: امید

گزیده ای از اشعار عاشقانه احمد شاملو سری اول

گزیده ای از اشعار عاشقانه احمد شاملو سری اول

گزیده ای از اشعار عاشقانه احمد شاملو سری اول در مرز نگاه من از هرسو دیوارها بلند، دیوارها بلند، چون نومیدی بلندند. آیا درون هر دیوار سعادتی هست وسعادتمندی و حسادتی؟- که چشم اندازها از این گونه مشبـّکند و دیوارها ونگاه در دور دست های نومیدی دیدار می کنند، و آسمان زندانی است از بلور؟ ادامه مطلب ...

ادامه مطلب