بایگانی برچسب ها: اس ام اس های دلتنگی

اس ام اس های زیبا از دلتنگی

اس ام اس های زیبا از دلتنگی

اس ام اس های زیبا از دلتنگی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮ را دﯾﺪم و ﻗﻠﺒﻢ ﻟﺮزید ﺣﺲ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد! ﺣﺲ ﻟﯿﻮان ﺗﺮک ﺧﻮردﻩ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮد از ﭼﺎﯾﯽ داغ… اس ام اس های زیبا از دلتنگی را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب

ادامه مطلب

اس ام اس دلتنگی

اس ام اس دلتنگی

ای خــــــــــــدا … بعـــــــد از دروغـــــایی کـــــه شنیــــــدم … دلــــــــــم میخــــواد از ایــــن بـــه بعــــــد … هـــــر کـــــی بهـــــم گفـــت ” دوســِــــت دارم … ” بـــــرم تو بغلــــش … ســـــرمـــو بـــذارم رو شـــونش …. و بگـــــــم : … ” خفــــ ــــ ـــــه شــــ ـــــو ” بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلب ...

ادامه مطلب