بایگانی برچسب ها: اس ام اس نیمه شعبان

اس ام اس نیمه شعبان.

اس ام اس نیمه شعبان.

اس ام اس نیمه شعبان اس ام اس نیمه شعبان ۱٫دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد. ۲٫به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد. ۳٫جهان بی ماه شعبان رنگ آسایش نخواهد دید .۴ببین بر درد دنیا، خنده ی آن ماه، مرهم شد ۵٫ حلول ماه شعبان, ماه شعبان ۶٫اس ام اس نیمه شعبان حلول ماه شعبان اس ام اس نیمه شعبان ۷٫سلام بر شعبان و اعیادش ۸٫سلام بر حسین و عباسش ۹٫سلام بر سجاد و سجودش ۱۰٫سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش ۱۱٫آغاز ماه رسول خدا ۱۲٫ماه شادی آل الله...

ادامه مطلب