بایگانی برچسب ها: احساس درد

احساس دردناک

احساس دردناک

احساس دردناک احساس دردناک درد دل و وحرف زدن یک عاشق باخدای خود خدایااااا میدونی درد یعنی چی ن ن تونمیدونی چون تو هیچ دردی نداری و نخواهی کشید احساس دردو ما بنده هات میکشیم میدونم خودم خوب میدونم چرا چونکه اگرهمیشه خوشحال باشیم تورو ازیادمیبریم ولی بااحساس دردناک تورو یادمیکنیم خدایا من دوست دارم همیشه یادت کنم اما اطرافم محیطم این اجازه رو بهم نمیده پس خداجون اینقده بهم درد بده تاهمیشه یادت کنم من تحمل میکنم من باید تحمل کنم اگربنده تو ب...

ادامه مطلب