اس ام اس دپرس

اس ام اس سنگین و احساسی

اس ام اس سنگین و احساسی

متن و اس ام اس های سنگین احساسی دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﺮ از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺰم ﮐﺠﺎ روم، ﮐﺠﺎ ﻣﻦ؟ ﮐﺠﺎ روم ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﻮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪام ﺑﻪ ﮐﺲ دل، ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دل ﭼﻮ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرﻩ ﺑﺮ ﻣﻮج، رﻫﺎ، رﻫﺎ، رﻫﺎ ﻣﻦ ز ﻣﻦ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ او دور ، ﭼﻮ دل ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ، ازو ﺟﺪا، ﺟﺪا ﻣﻦ!‏ ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ، ﻧﻪ ﺑﺎدﻩ در ﺳﺒﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻣﻦ ز ﺑﻮدﻧﻢ ﭼﻪ اﻓﺰود؟ ﻧﺒﻮدﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻫﺪ؟ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪم ﺑﻪ ...

ادامه مطلب

اس ام اس های دپرس جدید

اس ام اس های دپرس جدید

اس ام اس های دپرس جدید دلــتــنــگــم! آیـنـه ی اتـاقـت را بـا آیــنـه ی اتـاقـم عـوض مــیکـنـی؟ ایــنـکـه فـقـط مـرا نـشـان می دهـد…!!! اس ام اس های دپرس جدید را در ادامه مطلب دنبال کنید ادامه مطلب

ادامه مطلب

اس ام اس دپرس سری ۳

اس ام اس دپرس سری ۳

اس ام اس دپرس سری ۳ sms , payamak —————————————————— در این مذهب تو همه برایم آیه ی یاس می خوانند. —————————————————— اس ام اس دپرس sms , payamak —————————————————— خسته ام… از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این “منم” که، دوست...

ادامه مطلب

اس ام اس دپرس سری ۲

اس ام اس دپرس سری ۲

اس ام اس دپرس سری ۲ کل عمرمون دپرس هستیم ولی توی اعلامیه مون میزنن شادروان فریدون فرخزاد —————————————————— هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد ! —————————————————— اس ام اس دپرس sms , payamak ——————————————&#...

ادامه مطلب

اس ام اس دپرس

اس ام اس دپرس

اس ام اس دپرس دیدن عکست تمام سهم من است از “تو ” آن را هم جیره بندی کرده ام تا مبادا توقعش زیاد شود! دل است دیگر . . . ممکن است فردا خودت را از من بخواهد! بقیه ادامه مطلب ادامه مطلب

ادامه مطلب