هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

حمایت از ما
رزرو اینترنتی هتل آپارتمان در مشهد
خانه » جملات عاشقانه » جملات عاشقانه زیبا » عکس های عاشقانه دختر غمگین با متن
عکس های عاشقانه دختر غمگین با متن

عکس های عاشقانه دختر غمگین با متن

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه دختر غمگین با متن

زن زنــدگـی بـه اونــی میگــن کـه …
وقتــی بـره جلـو آیـنــه بخـواد آرایـش کـنــه , دختـرش از خـوشحـالـی جیـغ بـزنـه بگـه ;
آخ جـــووون بـابـا داره میـاد !!
نـه ایـنکـه بپـرسـه : مـامـان کجـا داریـم میـریــم ؟؟!

ادامه مطلب

عکس های عاشقانه دختر

عکس های عاشقانه دختر غمگین با متن

پـســـــر ڪـہ כل مــی بـنـــכہ

פــســـوכ مـیـشـــہ

غـیــرتــی مـیـشـــہ

تــنــــכ مـیـشــــہ

פֿــشــלּ مـیـشــــہ

بــכ اפֿــلآق مـیـشــــہ

بـچـــہ مـیـشــــہ

گـیـــر مـیـــכہ

چـوלּ تـعـصـبـــــــ כآرہ

چـوלּ مــَـرכہ

سـפֿــتــــــ تــر مـیـشـــہ از سـنـگــــــ

כلـش مـیـشـــہ כریــــــآ

غـرورش مـیـشـــہ آسـمــوלּ

نــآزڪـــ تــر مـیـشـــہ از گــُـل

פــسـش مـیـشـــہ פֿــورشـیـــــכ

مـیـجـنـگــــہ تــآ بـــہ כسـتـــــ بـیـــآرہ

امــآ وقـتــی بـــہ כسـتـتـــــ آورכ

مـیـشـی نــآمــوســش

ازش ثــروتــشـــو بـگـیـــــــر

ازش غــرورشــو بـگـیـــــــر

ازش هــوسـشــو بـگـیـــــــر

اصـلا هـمـــہ כنـیـــآشــو بـگـیـــــــر

امــآ نــآمـوسـشــو نـگـیـــر ڪـہ بـــہ פֿـــآڪـــ سـیــآہ مـیـشـیـنــــہ

بــی صــכآ گـریـــــہ مــیــڪــنــــہ

آروܢܢ هـق هـق مــیــڪــنــــہ

جـورے ڪـہ فـقــط פֿــوכش و פֿــכآش مـیــشـنــوלּ

امــآלּ از روزے ڪـہ سـیــگــــــآرشــو بــآ گـریــــہ بــڪـشــــہ

« پــیــــر مـیـشـــہ تـــو جـــوونـــــی »

سـلآمــتـــی هـمــــہ مــــــرכآآآآآآ

مـــــرכآے عــآشــــــق

مـــــرכآے بـــآغـیــرتـــــــــ

نــَـر ڪـہ زیـــآכہ امــآ مــــــرכ ڪــمـــہ !!!

ღ سـلآمـتـیـشـــوלּ

parslove.ir (2)

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
تـُــو مــال ِ منــی
خُودم کشفَت کرده ام
تـُــو با مـَن مــی خندی
با مـَن گریه ِ مــی کنی
درد دلَت را به ِ مـَن مــی گویــی
دیـوانـه
دلَت برایِ مـَن تـَنگ مــی شود
ضربان قلبت با مـَن بالا مــی رود
با سُکوتَم ، با صدایَم
با حضورم ، با غیبتَم

تـُــو مــال ِ منــی
این بلاها را خُودم سَرت آورده ام
به ِ مـَن مــی گویــی دوستت دارم
وَ دوست داری
آن را از زبان ِ مَن
فقط مَن بشنوی
برای که ِ مــی توانــی خُودت را لُوس کـُنــی ؟
نازَت را بخَرد
وَ بهِ تُو دست نـَزنـَد ؟
چه ِ کـَســی با یک کلمه
با یک نگاه
دلَت را مـی ریزد ؟
بَعد خُودش آن را جَمع مــی کـُنَد وَ سَرِ جایَش مــی گـُذارد ؟
چه ِ کـَســی احســاسـاتت را تـَر وُ خـُشک مــی کـُنـَد ؟
اشکـَت را در مــی آورد
بَعد پاک مــی کـُنَد ؟
چه ِ کـَســی پیش از آن که ِ حَرفت را شُروع کـُنــی
تا ته ِ آن را نَفس مــی کشَد ؟

دیـوانــه
مَن زحمتت را کشیده ام ، تا بفهمــی هَنوز مــی تَوانــی
شیطنت کُنــی ، انتظار بِکشــی ، تَپش ِ قَلب بگیـری ، عاشق ِ شَوی
تـُــو حَق نَداری خُودت را از مَن وَ مَن را از خُودت بگیری
تـُــو حَق نَداری ، ” خُودت ” را از ” خُودت ” بگیری
مَن شکایت مــی کُنَم از طَرف هَر دویمــان
از تـُــو
به تـُــو
چه ِ کـَســی قَلب مَرا آب و جارو مــی کُنَد ، دانـه ِ مــی پاشَد
تا کلمات مثل ِ کَبوتَر
از سَر وُ کـُول ِ مَن بالا بروند ؟
چه ِ کـَســی هَمان بلاهایــی را که ِ مَن سَرِ تُو آوردم
سَرِ مَن آورده ؟
من مــال ِ تـُــوام
دیـوانــه
زَحمتَم را کشیده ای
کـَشفم کـَرده ای

نَترس
چند سُوال مــی پُرسَم وَ مــی روم
یک : چند ســال پیرت کـَرده اند ؟
دو : چند ســال جوانت کـَرده ام ؟
سه : از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
چهار : اگر جای ِ خُدا بُودی ، با ما چه ِ مــی کردی ؟
پنج : کــجا برویـم ؟
دستت را بـه ِ مـَن بده

parslove.ir (4)

ﻗـــﻬـــ ﺮﻫﺂ ﺑـــﻬـــﺂﻧــــ ﻪ ﺍﺳــــ ﺖ !!! ﮐﺴ ﯽ ﮐ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺂﻧــــ ﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴـــ ﻦ ﻫﺰﺂﺭﺂﻥ ﻧﻘﻄـــ ﻪ ﯼ ﺳﻴـــ ﺁﻩ ﺷــ ﺐ ﺣﺘـــ ﯽ ﺍﮔــﺮ ﯾــﮏ

ﻧﻘﻄــ ﻪ ﯼ ﺳﭙﯿــ ﺪ ﺑﯿﺂﺑـــ ﺪ

ﺩﻟﯿﻠـــ ﺶ ﻣﯽ ﮐﻨــ ﺪ ﺑﺮﺂﯼ ﻣﺂﻧــ ﺪﻥ !!! ﻭ ﮐﺴــ ﯽ ﮐــ ﻪ ﻣـــ ﯽ ﺧﻮﺍﻫــ ﺪ ﺑــﺮﻭﺩ…

ﺩﺭ ﺳﭙﻴـــ ﺪﯼ ﺭﻭﺯ ﺣﺘـــ ﯽ ﺍﮔــ ﺮ ﻧﻘﻄـــ ﻪ ﺍﯼ ﺳﻴــ ﺁﻩ ﺭﺍ ﻫـــ ﻢ ﻧﻴﺎﺑــ ﺪ

ﺑﺂ ﺍﻧﮕﺸﺘـــ ﺶ ﺑـــ ﻪ ﮔﻮﺷـــ ﻪ ﺍﯼ ﺍﺷـــ ﺁﺭﻩ ﻣـــ ﯽ ﮐﻨــ ﺪ ﮐـــ ﻪ ﺍﻧـــ ﮕﺎﺭ

ﻧﻘﻄــﻪﺍﯼ ﺳﻴـــ ﺁﻩ ﻳﺂﻓﺘــ ﻪ !!!

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑــــﮕــــﺬﺍﺭ ﺑـــﺮﻭﺩ

مرجع عکس های عاشقانه دخترانه

Www.ParsLove.ir

*

code

تمامی حقوق متعلق به سایت فارس لاو میباشد و کپی برداری از این سایت به هرصورت پیگرد قانونی دارد