اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

حمایت از ما
رزرو اینترنتی هتل آپارتمان در مشهد
خانه » شعر های عاشقانه » اشعار عاشقانه » اشعار عاشقانه زیبا با عکس
اشعار عاشقانه زیبا با عکس

اشعار عاشقانه زیبا با عکس

شعرهای عاشقانه

زیباترین شعر های عاشقانه

انگارکه ازمشت قفس رستي ورفتي
يکباره به روي همه دربستي ورفتي

هرلحظه ي همراهي ماخاطره اي بود
اماتوبه يک خاطره پيوستي ورفتي

نفرين به وفاداري ات اي دوست که بامن
پيمان سرپيمان شکني بستي ورفتي

جاماندن تصويرتودرسينه ي من!آه!
اين آيينه راآه که نشکني ورفتي

#فاضل نظری

ادامه در ادامه مطلب…

زیباترین شعرهای عاشقانه

باهربهانه وهوسی عاشقت شده است
فرقی نمیکندچه کسی عاشقت شده است

چیزی ز ماه بودن توکم نمیشود
گیرم که برکه ای،نفسی عاشقت شده است

ای سیب غلت زنان در مسیررود
یک شهرتابه من برسی عاشقت شده است

پرمیکشی و وای به حال پرنده ای
کز پشت میله ی قفسی عاشقت شده است

آیینه ای وآه که هرگزبرای تو
فرقی نمیکندچه کسی عاشقت شده است

#فاضل نظری


هم دعاکن گره ازکارتوبگشایدعشق
هم دعاکن گره تازه نیفزایدعشق!

قایقی درطلب موج به دریاپیوست
بایدازمرگ نترسید،اگربایدعشق

عاقبت رازدلم رابه لبانش گفتم
شایداین بوسه به نفرت برسد،شایدعشق

شمع روشن شدوپروانه در آتش گل کرد
میتوان سوخت اگرامربفرماییدعشق

پیله رنج من ابریشم پنهان شد
شمع حق داشت!به پروانه نمی آیدعشق

شاعر: #فاضل نظری


بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
دردلم هستی وبین من وتوفاصله هاست

آسمان باقفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن پر زدن چلچله هاست

بی توهرلحظه مرابیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسیل زلزله هاست

بازمیپرسمت ازمسئله ی دوری وعشق
وسکوت توجواب همه ی مسئله هاست

#فاضل نظری


دراین دریا چه می جویند ماهی های سرگردان؟؟!
مرا آزاد میخواهی؟ به تنگ خویش برگردان!
 با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج
حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج

 یک روز دیگر کم شد از عمرت! مبارک باد!!!!

 امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی……

#فاضل_نظری


این چیست که چون دلهره افتاده به جانم
حال همه خوب است ،من امانگرانم

درفکرتوبستم چمدانم راوهمین فکر
مثل خورده افتاده به جانم که بمانم

چیزی که میان توومن نیست غریبی است
صدبارتورادیده ام ای غم به گمانم؟

انگارکه یک کوه سفرکرده ازاین دشت
اینقدرکه خالی شده بعدازتوجهانم

ازسایه ی سنگین تومن کمترم ایا؟
بگذاربه دنبال توخودرابکشانم

ای عشق،مرابیشترازپیش بمیران
انقدرکه تادیدن او زنده بمانم

#فاضل نظری


جهانبی عشق چیزی نیست جز تکراریک تکرار
اگرجایی به حال خویش بایدگریه کرد اینجاست

#فاضل نظری


دلنشین… ای غم دلواپسی ات بر کمرم
من از آنی که تو پنداشته ای خسته ترم
عمرِ من کمتر از آن است که باور بکنم
که تو یک روز بخواهی بروی از نظرم
راه برگشت کجا؟ لمس کن این فاجعه را
بی تو هر لحظه، پلی می شکند پشتِ سرم
باز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم
که تو با لشکر چشمانت و… من یک نفرم!!!
دل به دریای جنون می دهی و می گذری…
دل به دریای جنون می دهم و می گذرم.
آه دیوانه! تو آنسوی جهان هم بروی
من به چشمان تو از پلک تو نزدیک ترم…
#محسن نظری

حتی ممکن است
این شالگردن
اصلا خوب از آب در نیاید
و تو را گرم نکند اما
هر رجی که ناشیانه می بافم
قلب مرا گرم می کند
و زندگی مان را .
من این صحنه را
از بچگی دوست داشته ام
زنی که در پاییز
برای مردی در زمستان
شال گردن می بافد .
| #رویا شاه حسین زاده |

من عاقبت از اینجاخواهم رفت
پروانه ای که با شب می رفت
این فال را برایدلمدید
دیری است
مثل ستاره هاچمدانمرا
از شوق ماهیان وتنهایی خودم
پر کرده ام ولی
مهلت نمی دهندکه مثل کبوتری
درشرم صبح پر بگشایم
با یکسبد ترانه و لبخند
خود را بهکاروانبرسانم
اما
من عاقبت از اینجاخواهم رفت
پروانه ایکه باشبمی رفت
این فال را برای دلم دید.

#شفیعی کدکنی

اشعار عاشقانه زیبا با عکس


خطي کشيد روي تمام سوال ها
تعريف ها معادله ها احتمال ها

خطي کشيد روي تساوي عقل وعشق
خطي دگربه قائده هاومثال ها

خطي دگر کشيد به قانون خويشتن
قانون لحظه هاوزمان ها وسالها

ازخودکشيد دست وبه خودنيزخط کشيد
خطي به روي دفترخط ها وخالها

خط هابه هم رسيد وبه يک جمله ختم شد
باعشق ممکن است تمام محال ها

#فاضل نظري


تورا دوست دارم ولــــــي رو نکردم
فقط شــــــــــــــعر گفتم،هياهو نکردم

نگفتم،که روزي که گفتم، بــــــگويي :
کف دست خــــود را که من بو نکردم

ضميــــــــــــر مخاطب برايم تو بودي
به غير تــــــو من،قصدي از او نکردم

سرم با تو چرخيد هر ســــــو که رفتي
دلم را به غير از تو همــــــــسو نکردم

به پيش حســــــــــــــــــودانِ تو اعتنايي
به ياوه ســـــــــــــــــراييِ بد گو نکردم

خودت را خودت را،تو را دوست دارم!
تو را دوســــت دارم،ولي رو نکردم….

“زنده ياد قيصر امين پور”

شعر عاشقانه

شعر های عاشــقانه :Www.ParsLove.ir

*

code

تمامی حقوق متعلق به سایت فارس لاو میباشد و کپی برداری از این سایت به هرصورت پیگرد قانونی دارد